Styret

Styreleder: Jon Anders Stavang

Nestleder: Per Jarle Hjellum

Kasserer: Terje Grøneng

Styremedlem: Kolbjørn Nesje Nybø

Styremedlem: Mikael Johansen