Styret

Styreleder: Jon Anders Stavang

Nestleder: Per Jarle Hjellum

Kasserer: Terje Grøneng

Styremedlemer:

–  Kolbjørn Nesje Nybø

–  Mikael Johansen

–  Tone Marit Rognsøy