Via Lara

Start på gressbakke til venstre for stort todelt sva. Følg bratt markert renne ca 40 meter til toppen av lite sva. Herfra til høyre opp renne gjennom lite overheng (5-) og så brått til venstre til standplass på liten hylle under nytt langstrakt svaparti. Videre over svaet, så opp til venstre for bratt hammer til opp under stort overheng. Følg så smal hylle til venstre rundt svaet og opp i markert renne. Midtveis i renna tas til høyre til standplass på liten hylle over overhenget (5-). Herfra videre opp småkupert parti like til venstre for liten langstrakt bratt hammer. Så svakt til venstre over sva til oppunder nytt overheng (5-). Videre på venstre side av overhenget og inn i smalt dieder og opp til standplass over dieder. Herfra lett videre til toppen.

Ruten er bratt og byr på variert og morsom klarting.

Ruten sikres med kiler og friends. Lengde ca.160m.

Førstebestigning Terje Grøneng og Kolbjørn Nesje Nybø, dato: 01.10.10