Bondeknøl – Høydalsnipa

5Håsteinen, vestpillaren

Rutenavn: Bondeknøl

FA: Mikael Johansen/Arve Stavø

Dato: 11.juli 2015

Bondeknøl1tl: Innsteg på gresshylle litt til venstre for høyeste gressbakke under veggen. Opp sva via tynne riss og et flak på venstre side. Litt runout. Stand på hylle. 50m grad 5
2tl: videre opp tynt riss til stor gresshylle. 50m grad 5
3tl: opp riss fra gresshylle. Lite opptak i starten. Videre opp markert dieder – rutas hardeste punkt. Videre opp tynt riss til gresshylle. 50m grad 6+.
4tl: opp sva og riss til stort flak. Traversere flak til høyre og opp riss mot oveheng. Stand på hylle, under og til høyre for overheng. 40m grad 6-
5tl; ut til høyre fra hylle (eggen) og videre rett opp på svaparti med litt runout. Sikringer i små lommer. Inn i tynne riss som går svakt mot høyre. Stand på skråhylle 50m grad 5+
6tl: rett opp mot toppen. Stand på god gresshylle hvor veggen flater ut. 35m grad 4+