Betaling

Takk for at du har meldt deg inn som medlem i klatrekubben! For å fulføre registreringen må du betale medlemskontingent og klatreavgift

Medlemskap og klatreavgift betales til Florø klatreklubb, på kontonr: 3775 20 30325

Merk betalingen med navn på klatrer og hva betalingen gjelder (Medlemskap og/eller klatreavgift)

Medlemskontingent
Enkeltmedlem kr 200,- pr år
Familiemedlemskap (inntil 5 personer) kr 350,- pr år

Klatrepriser
Halvårskort (kun medlemmer):
kr 500,-

Drop in:
Medlemmer kr 50,-
Ikke medlem kr 100,-

Vi tar ikke imot kontanter, vennligst betal over nettbank (kan gjøres etterskuddsvis)